Search
Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Woori Juntos Freeway Expansion Teach-In With Stop TxDot I-45, CEER, and Air Alliance

May 2 @ 6:00 pm

Freeway Expansion Teach-In. May 2, 2024 at 6 PM - 7:30 PM. 1809 Hollister St. Houston, TX 77080. To request accomodations/interpretations, or for any questions, please contact us at info@woorijuntos.org by April 26. Korean, Spanish, and Vietnamese interpretation available upon requet. Woori Juntos, Air Alliance Houston, Coalition for Environment, Equity and Resilience, STOP TxDoT I-45.

🛣️Join us at the Korean Community Center or on Zoom to understand the impacts of #FreewayExpansions, the current expansion plan for Houston, and how to get involved. Our partners from the Coalition for Environment, Equity and Resilience (CEER), Air Alliance Houston, and Stop TxDOT I-45 will be presenting.

Hybrid Event: Korean Community Center (1809 Hollister St, Houston, TX 77080) or on Zoom from 6:00pm – 7:30 PM CST.

Dinner and refreshments will be provided. Register here to secure your spot: bit.ly/freeway24

♿ To request accommodations/interpretations, or for any questions, please contact us at [email protected] by April 26. Korean, Spanish, and Vietnamese interpretation available upon request.

🛣️고속도로 확장의 영향, 휴스턴의 현재 확장 계획 및 참여 방법을 알고 싶으시면 한인 커뮤니티 센터나 줌 회의에 참석하세요. 치어(CEER) 에어 얼라이언스(Air Alliance) 및 스톱 티엑스닷 아이-45(Stop TxDOT I-45) 소속 파트너가 발표할 예정입니다.

화상회의 동시 가동 행사: 한인 커뮤니티 센터(1809 Hollister St, Houston, TX 77080) 또는 줌으로 오후 6시부터 7시 30분까지.

저녁 식사와 다과가 제공됩니다. 예약을 하시려면 여기에서 등록하세요: bit.ly/freeway24

♿ 편의 시설/통역을 요청하시거나 문의사항이 있으신 경우 4월 26일까지 [email protected]로 연락주시기 바랍니다. 요청 시 한국어, 스페인어, 베트남어로 통역이 가능합니다.

🛣️ Hãy tham gia cùng chúng tôi tại Trung Tâm Cộng Đồng Hàn Quốc hoặc trên Zoom để hiểu rõ về những ảnh hưởng của việc mở rộng đường cao tốc, kế hoạch mở rộng hiện tại cho thành phố Houston, và cách tham gia vào công việc này. Các đối tác của chúng tôi từ CEER, Air Alliance và Stop TxDOT I-45 sẽ tham gia trình bày.

Sự kiện kết hợp: Trung Tâm Cộng Đồng Hàn Quốc (1809 Hollister St, Houston, TX 77080) hoặc trên Zoom từ 6:00 giờ chiều đến 7:30 giờ tối.

Bữa tối và nước giải khát sẽ được khoản đãi. Xin ghi tên tại đây để lấy chỗ trước: bit.ly/freeway24

Để cần các phương tiện hỗ trợ/phiên dịch hoặc đối với bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email [email protected] trước ngày 26 tháng 4. Dịch thuật sang tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt sẽ được cung cấp nếu được yêu cầu.

Details

Date:
May 2
Time:
6:00 pm
Event Category:
Website:
https://www.mobilize.us/woorijuntostx/event/617039/

Organizer

Woori Juntos
Phone
+1 832-831-2354
Email
info@woorijuntos.org
View Organizer Website

Venue

Korean Community Center
1809 Hollister St
Houston, 77080
+ Google Map
Phone
1-713-463-7770
View Venue Website